Fáze projektu

 • Úvodní schůzka
 • Studie proveditelnosti
 • Definice výrobku
 • Platba na výzkum
  a vývoj
 • Složení
 • Vzorek prototypu
 • Stanovení ceny
 • Registrační poplatek
 • Grafika
 • Schválení grafiky
 • Registrace
 • Předplatba 50% (záloha)
 • Výběr vstupních materiálů
 • Výroba
 • Konečná platba
 • Dodání výrobku